Leerkracht

Titel:  Rekenen en sport                                          
Onderwerp:  verschillen in progressie vaststellen in sportprestatie tussen mannen en vrouwen
Schooltype:  Basisonderwijs (groep 7/8) en Voortgezet Onderwijs (klas 1 en 2)
Vakgebieden:  Rekenen en Wiskunde
Uitvoering door:  Individueel, maar u zou de leerlingen ook in tweetallen kunnen laten werken.
Tijdsinvestering:  1 à 2 lesuren
Opbrengst:  Prestatietabel, Grafiek en Verslag
Leerpunten: Zie Terugblik
WebQuestmaker: John Demmers

Deze webkwestie / webquest heeft deels een gesloten opdracht systeem m.n. het maken van de sport-prestatie-overzichten en de grafiek. Het is voor de webquest auteur niet te doen om voor elke sport een vergelijking op te zetten, zodat de leerkracht makkelijk kan nakijken.

Maar als u leerlingen de webkwestie laat maken en de nagekeken resultaten opstuurt naar www.webkwestie.nl , dan kan de auteur deze weer wel ter beschikking van anderen stellen. Waarom immers het wiel uitvinden wanneer iemand anders dat al heeft gedaan.
Momenteel zijn er door collega's nog geen sportoverzichten ingestuurd.Er is geprobeerd rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan weten. Wij zullen daar z.s.m. op handelen.