6. Terugblik

Door de webkwestie / webquest heb je verschillende dingen geleerd:
  1. Inzicht gekregen in de sportprestaties van mannen en vrouwen
  2. Inzicht gekregen in de voortgang van de sportprestaties tussen mannen en vrouwen
  3. Je heb verschillen en gemiddelden uitgerekend bij de verschillende sportprestaties
  4. Je hebt een grafiek gemaakt.
  5. Je hebt een verslag gemaakt waarin je je eigen bevindingen hebt verwoord.