2. Opdracht

In deze WebQuest ga jij onderzoeken of

mannen sterker zijn dan vrouwen.

Dat ga je doen door de sportprestaties

van mannen en vrouwen

door de jaren heen

met elkaar te vergelijken.

Wie is er nu door de jaren heen

beter gaan presteren:

MANNEN OF VROUWEN